• ارسال رایگان پیامکی غزلیات عاشقانه حافظ

  هدیه سایت به شما

   

  عشق در بیان حافظ

  ارسال رایگان پیامکی غزلیات حافظ که واژه عشق در آن استفاده شده

   

  : عضویت رایگان

  با ارسال عبارت

  عشق در بیان حافظ

  به شماره سامانه سایت

  30007227000245

   

   

  : نمونه پیامک

  عشق در بیان حافظ

  Le chagrin d'amour n'est qu'une histoire unique,mais l'étonnant

  C'est qu'elle ne se répète pas,de qui que je l'entende

  یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب

  ز هر کسی که میشنوم نا مکرر است